ABC Nyheter

ILO: Hver fjerde EU-borger er fattig

I følge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har kutt i offentlige utgifter ført til at 123 millioner EU-borgere nå må regnes som fattige. Og ifølge organisasjonen har den økonomiske krisen og kuttene i offentlige utgifter først og fremst rammet de svakeste.

Relaterte videoer