Her mister de kontroll over racerbåten

Kjemper for livet i de strie strømningene.