Ber om svar fra PST-sjefen

Justisminister mener det er skapt forvirring rundt sentrale forhold knyttet til 22/7.