Slik trener du i verdensrommet

Astronaut Karen Nyberg sier at astronautene må trene hver dag blant annet for å unngå tap av muskelmasse.