Sov mens du kjører

Dette er verdens første vellykkede demonstrering av «veitog».