Slo sammen førskolen og aldershjemmet – resultatet rører USA

Samspillet mellom førskolebarna og de gamle kan røre noen hver.