Viser pappa hvor skapet skal stå

Småbarnsfar Ryan har kommet til fasen der han ikke får lov å hjelpe datteren August med noe som helst.