Matte: Hvordan få til multiplikasjon av flersifrede tall

I denne videoen lærer du å multiplisere flersifrede tall.