Trettebergstuen: – Et stort nederlag for regjeringen

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen beskriver det som et stort nederlag for regjeringen at en samlet opposisjon instruerer likestillingsminister Solveig Horne om å gå mye lenger i likestillingsarbeidet enn regjeringens likestillingsmelding legger opp til. Hun var saksordfører for meldingen i familie- og kulturkomiteen som behandlet regjeringens opprinnelige melding.