– Ikke bekymret for at vi er dømt for brudd på menneskerettighetene

Aktoratet i er overrasket og uenig etter at Breivik fikk delvis medhold i saken han har anlagt mot staten om sine soningsforhold.