Pandaen forbereder seg til flyreisen

Må trene seg opp for å tåle påkjenningen.