- Vet ikke hvem som anket

Onsdag ble Julan Assange besluttet, men advokatteamet vet fortsatt ikke hvem som anket tirsdagens løslatelse.