Geomagnetisk storm på vei

Den sterkeste solstormen på seks år kan ramme flytrafikken.