Risikerer livet på skoleveien

Flom har skapt en farefull skolevei for disse barna i Indonesia.