Romfartøyet Juno nærmer seg Jupiter

Over fem år etter oppskytning er Juno snart fremme ved solsystemets største planet. Den kan gi svar på hvordan planeter blir til.