Motstandere av regjeringens ulvevedtak holder markering