NHO: – Det er et godt budsjett

Fremleggelse av statsbudsjettet 2016. NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund kommenterer budsjettet.