President Bush ser tilbake på sitt presidentskap

I anledning åpningen av sitt nye bibliotek viser Bush en mykere side av seg selv.