Her aker Elias ned Midtstubakken i 83 km/t

Over 300.000 har sett osloguttens ville stunt ned hoppbakken.