Her tjuvstarter de det nye året

Samoa bestemte seg for å hoppe over 30. desember og feirer nyttår i dag.