Plutselig skjer det dramatiske i havnen

Turistene var vitne da døden inntraff.