Lager utslippvennlig sau

Forskere er i Australia er i full gang med å finne måter å lage miljøvennlige sauer.