ABC Nyheter

Forstyrrelser i oppveksten kan føre til livsvarige forstyrrelser i DNA

Forskere ved NTNU har funnet endringer i genene til fugler som opplever stress i løpet av sine første levedager.

Relaterte videoer