Se den kilne fisken

Fisker på «M/S Søylabuen» Elisabeth Storm, fikk nylig to skater i garnet. Den ene viste seg å være ekstra kilen. Se den artige videoen her. Fiskene ble forøvrig sluppet fri etter opptaket.