Israels nye futuristiske flyplass med «smarte» antimissilgjerder

Som en oase i Negevørkenen skal flyplassen sikre flere turister til Rødehavet.