- Her skal det skrikes

300 utvalgte Osloborgere skal skrike utover byen for kunstneren Marina Abramovic.