Her danser de ut av domkirken

Aksjonen i Oslo domkirke ble avsluttet mandag.