Direkte: PST og E-tjenesten om trusselsituasjonen i Norge

Kl. 09:00 Velkommen til «Sårbarhetskonferansen 2016» v/ Norges Forsvarsforening (NFF), Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) Kl. 09:15 Situasjonsbildet i Europa, Trender og utviklingstrekk v/ forskningsdirektør Forsvarshögskolan Dr. Magnus Ranstorp Kl. 09:45 Etterretningstjenestens vurderinger av trusselbildet v/ sjef Avdeling for vurdering E-tjenesten Brigt Harr Vaage Kl. 10:15 Pause Kl. 10:30 Politiets sikkerhetstjenestes vurderinger av trusselbildet v/ sjef PST Benedicte Bjørnland