Forskere finner forhistorisk hval som hadde fire bein og så ut som en oter

Funnet gir ny innsikt i hvalenes evolusjonshistorie.