ABC Nyheter

Vil hypnotisere deg til å shoppe

Kundene i en butikk i London er deltagere i et forskningsprosjekt, der man skal hypnotiserers til å kjøpe mer.

Relaterte videoer