ABC Nyheter

Obama på kroppen

En uvanlig kombinasjon av kroppsmaling og koregrafi blir til ansiktene av Obama og paven.

Relaterte videoer