ABC Nyheter

Dronningens barndomshjem skal kuttes opp og flyttes

Huset dronning Sonja vokste opp i skal flyttes fra Vinderen til Lillehammer for å bli del av historisk boligfelt.

Relaterte videoer