ABC Nyheter

– Derfor er veiselskapet bra for bilistene

Samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten for at et nytt selskap skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større veistrekninger de neste 20 årene. Selskapet skal finansieres med statlige midler og med bompenger. Forutsigbar finansiering skal sikre en mer helhetlig tilnærming til veibygging.

Relaterte videoer