ABC Nyheter

Her starter atomreaktoren

Opptaket viser lyset som genereres når partikler beveger seg raskere enn lysets hastighet.

Relaterte videoer