Her har Dagmar vært

Se hvordan stormen Dagmar har herjet på Regdalsmo i Gaupne.