Kong Harald mistet fotfestet i trappen - ble reddet av Haakon