Krasjet inn i butikk

Hendelsen i England ble fanget på film.