Selvmord koster dem 200 mrd. årlig

Nå går statsministeren inn i kampen mot selvmord i Japan.