Ungene får servert siste rest av fuglen

Baronessen serverer havørnungene biter av fuglen.