Matte. Hvordan konstruere normalen til en linje fra et punkt utenfor linjen

Slik gjør du når du skal konstruere normalen til en linje fra et punkt utenfor linjen.