Snøen hemmer Europa

Store snømengder førte onsdag til at flere europeiske flyplasser måtte stenge.