- Breivik er ikke psykotisk

De sakkyndige mener også at det er en høy risiko for gjentatte voldelige handlinger.