Mot en helium-krise

Heliumslagrene kan være tomme innen 2020. Det er kritisk for sykehus og forsvaret.