ABC Nyheter

Stumper ikke røyken

Tall fra Folkehelsa viser at under halvparten av gravide som røyker, klarer å slutte. Det kan få alvorlige konsekvenser.

Relaterte videoer