Her svømmer de med krokodiller

Stort nærmere vil du ikke komme.