ABC Nyheter

Brudd i forhandlingene mellom bøndene og staten

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt tirsdag ettermiddag jordbruksforhandlingene med staten. 

Relaterte videoer