John Kerry forsvarer atom-avtale med Iran

John Kerry har vært i forhandlinger med Iran om en atomavtale som sørger for at landet ikke kan berike uran. Men ha ett atomprogram med sivile hensikter. Amerikanske lovgivere har nå 60 dager på seg til å se gjennom avtalen. som i følge Kerry er basert på verifisering og ikke tillit.