Frodig rotte satt bom fast i kumlokket

Brannmannskaper og dyrevernere måtte samarbeide for å få gnageren løs.