Riksrevisjonen refser tunnelsikkerheten

I mange tunneler er det ennå ikke gjennomført nødvendige sikkerhetstiltak, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.