ABC Nyheter

Transocean - overlevering av evalueringsutvalgets rapport

I Transocean-saken, en økonomisk straffesak som ble etterforsket av Økokrim i 10 år fra 2005, ble samtlige tiltalte frifunnet i tingretten.

Relaterte videoer